Pachet Analize POST-COVID

Dom Vista Medical va ofera pachetul de analize Post-Covid, care se pot efectua cu decontare prin C.A.S.M.B. sau cu plată.
 • Hemograma cu formula leucocitara cu Hb, Ht si indici
 • Proteina C reactiva (CRP)
 • Alaninaminotransferaza (GPT / ALAT / ALT)
 • Aspartataminotransferaza (GOT / ASAT / AST)
 • VSH
 • Creatinina serica
 • Urina biochimie si sediment
 • Uree serica
 • Glucoza serica
 • Gamaglutamiltranspeptidaza GGT
 • Feritina
 • D-dimeri
 • Lactatdehidrogenaza (LDH)
 • Creatinkinaza (CK)
 • Creatinkinaza MB
 • Fibrinogen
 • Troponina T
 • SARS-COV-2 – anticorpi neutralizanti anti-proteina spike (S)